William Wilberforce

David Floryk: Muž, který podal důkaz, že jeden člověk může změnit svou dobu

KDO JSME

Našim cílem je podporovat pronikání biblicky motivovaných postojů a názorů do veřejného prostoru...

Více informací