Průlom v arabsko-izraelských vztazích?

Smlouva mezi SAE a Izraelem o normalizaci vztahů 

William Wilberforce

David Floryk: Muž, který podal důkaz, že jeden člověk může změnit svou dobu

Křesťan a politika

Pavel Mareš: Mají se křesťané míchat do politiky?

KDO JSME

Našim cílem je podporovat pronikání biblicky motivovaných postojů a názorů do veřejného prostoru...

Více informací