Občanské sdružení Institut Williama Wilberforce bylo registrováno počátkem roku 2013. Jeho cílem je podporovat pronikání biblicky motivovaných postojů a názorů do veřejného prostoru.

Název nese podle významného britského politika 19. století. Tento poslanec britského parlamentu prožil osobní obrácení a celý svůj život zasvětil boji za zrušení otroctví, čehož po mnoha letech skutečně dosáhl. Jeho příběh je nám vzorem v tom, jak může vytrvalá práce jednoho člověka motivovaného duchovním přesvědčením změnit celou společnost.

Členy Institutu jsou křesťané různých denominací, kterým leží veřejné působení na srdci. Chceme využít svých zkušeností a kontaktů a přispívat k prosazování etických hodnot ve společnosti, konkrétně publikováním článků, vydáváním knih, pořádáním průzkumů a veřejných debat, pomocí církvím v mediální oblasti i ovlivňováním politických představitelů.

Svou misi nepojímáme jako prosazování „jedině správného“ názoru. Spíše chceme klást důležité otázky a vytvářet prostor pro diskusi, která pomůže porozumět složitým tématům a může posloužit jako základ pro kvalitní rozhodování.

Chtěli bychom ukázat, že biblicky zakotvené smýšlení a jednání je v dnešní společnosti užitečné a může být relevantní i v jiných otázkách, než s jakými je křesťanský hlas tradičně spojován. Jako jednu z velkých potřeb vnímáme například právě kultivování společenského dialogu.