27. 07.
2020

Na pondělním zasedání vlády měl být pod bodem 824/20 projednán návrh ratifikace tzv. Istanbulské dohody, která pod záminkou ochrany žen před domácím násilím vnucuje členským zemím EU genderovou ideologii a ohrožuje tradiční rodinu. Projednávání však bylo nakonec odloženo a znovu přijde na pořad až po vládních prázdninách. Je tedy ještě čas připojit se k výzvě spolku Tradiční rodina, aby vláda ratifikaci zamítla. Plné znění výzvy s podpisovým formulářem najdete zde.
Pavel Mareš

Pavel Mareš