Turné tří náboženství

Johannes Gerloff: Cesta amerického prezidenta na Blízký východ

Křesťan a politika

Pavel Mareš: Mají se křesťané míchat do politiky?

William Wilberforce

David Floryk: Muž, který podal důkaz, že jeden člověk může změnit svou dobu

KDO JSME

Našim cílem je podporovat pronikání biblicky motivovaných postojů a názorů do veřejného prostoru...

Více informací