27. 09.
2015

Představitelé vlády státu Izrael i poslanci z různých frakcí jeho parlamentu jsou přesvědčeni, že Izrael potřebuje podporu křesťanů z celého světa. Proto došlo při zahajovacím zasedání Knesetu ve druhé polovině července k opětnému oživení parlamentní pracovní skupiny pro vztahy s křesťanskými přáteli Izraele, zvané „Christian Allies Caucus“ (Výbor pro záležitosti křesťanských spojenců).

„Christian Allies Caucus“ si váží společných dějin, které jak židovstvo, tak křesťanstvo spojují s Izraelem, a chce proto dále rozvíjet přímé komunikační cesty a spolupráci izraelského parlamentu s vůdčími křesťanskými osobnostmi z celého světa.

Východiskem nového nasazení „faith-based diplomacy“ (diplomacie založené na víře) jsou prvky, které má židovství společné s jinými náboženskými a věroučnými směry. Klade se přitom důraz na společné hodnoty, obsah víry, společné dějiny i vztah k Izraeli a to především se zaměřením na evangelikální křesťany. Jako pracovní skupina izraelského parlamentu nepěstuje „Christian Allies Caucus“ pouze vztahy s odpovídajícími pracovními skupinami v národních zastupitelských sborech jiných států, jež existují ve třiceti zemích, nýbrž hodlá rozvíjet i přímé styky s křesťanskými skupinami a církvemi, které ve svých domovských zemích chtějí židovský stát politicky podpořit.

Izraelská zahraniční politika má před sebou tři hlavní a náročné úkoly: musí čelit především snahám Íránu zkonstruovat atomovou bombu, dále světové kampani za „bojkot, bránění investicím a sankce“ (BDS), jejímž cílem je naprosto zbavit izraelský stát jeho legitimity - a konečně rostoucímu vlivu islámského fundamentalismu, jímž v dané oblasti trpí obzvláště křesťanské menšiny.

Zároveň Izrael vnímá nátlak narůstající proti němu i ve společnostech, jež mu tradičně bývaly přátelsky nakloněny. Usiluje proto o spolupráci s církevními a společenskými činiteli, kteří uznávají, že je s Izraelem pojí teologický i historický vztah.

Jak vážně se izraelský parlament staví k těmto záležitostem, bylo možno poznat z účasti na obnově práce jeho výboru Christian Allies Caucus. Členem předsednictva výboru je poslanec Robert Ilatov ze strany Jisra'el bejtenu a zapojily se prakticky všechny židovské strany krom aškenázských ultraortodoxních: Likud, Ješ atid, Kulanu, Sionistický tábor i sefardsko-ortodoxní Šas.

Čas na své křesťanské přátele si udělali různí významní politikové, například bývalý šéf vnitrostátní tajné služby a ministr pro vnitřní bezpečnost Avi Dichter, bývalý šéf jeruzalémské policie Mickey Levy, renomovaný historik a někdejší izraelský velvyslanec v USA Michael Oren, bývalá štábní důstojnice a odbornice na terorismus Anat Berko - a také Mejrav Ben-Ari, která by jako politička věnující se mládeži zvlášť ráda podpořila mladé křesťany a jejich vztah k Izraeli.

Při zahajovacím zasedání patnáctičlenné pracovní skupiny 22. července 2015 se navíc přihlásili o slovo bývalý ministr zahraničí a frakční šéf strany Jisra'el bejtenu Avigdor Lieberman, předseda Knesetu Juli Edelstein, ministr turismu Jariv Levin a ministryně pro sociální vyrovnání Gila Gamli'elová. Zdůraznili - stejně jako Sam Grundwerg ze Světového židovského kongresu (WJC) - že ve spolupráci s křesťany ochotnými podporovat Izrael nevidí Kneset nic samozřejmého, nýbrž privilegium a že je jim všem jasná izraelská potřeba aktivní politické podpory ze strany křesťanů v zemích, které jsou jejich domovem. Světový židovský kongres a jeho zástupci v jednotlivých zemích mají jako strategický partner Knesetu společné projekty výboru Christian Allies Caucus podporovat.

Na vysvětlení přednesená poslanci izraelského parlamentu podali odpověď představitelé tří proizraelských křesťanských organizací: Dr. Jürgen Bühler za Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ), Rebecca Brimmerová za Mosty pro mír (Bridges for Peace) a Rev. Tom Hess za Jeruzalémský dům modliteb pro všechny národy (House of Prayer for All Nations). Vyjádřili poděkování za nový rozměr otevřenosti a spolupráce mezi Izraelem a rostoucím celosvětovým evangelikálním hnutím.

 

© Nicolas Dreyer
Překlad Ivana Kultová

2. 9. 2015

David Knížek

David Knížek