17. 02.
2015

Z genetického průzkumu, který mezi Drúzy provedla čtyři univerzitní a lékařská střediska, vyplynulo, že jde o samostatnou etnickou skupinu. Drúzů je okolo 1,5 miliónů a žijí především v Libanonu, Sýrii a Izraeli. Mají tajné náboženství, tradované pouze ústně. Od jeho vzniku v jedenáctém století, za šestého chalífy z egyptské dynastie Fátimovců, se mezi Drúzy neobjevila žádná „čerstvá krev“. Podle předpisů své tradice uzavírají sňatky jen v rámci svých rodinných klanů a nikdo „zvenčí“ k tomu nemá přístup. Průzkum proběhl u sto dvaceti představitelů čtyřiceti drúzských rodin ze severu Izraele a z Golanských výšin, vědci do něj přibrali i výsledky uveřejněných studií z Libanonu.

Ukázalo se, že se Drúzové vyznačují velkou genetickou podobností, čímž se výrazně liší od jiných skupin a společenství na Blízkém východě. Badatelé měli možnost sledovat tuto podobnost u dvaadvaceti až sedmačtyřiceti pokolení zpětně až do jedenáctého století, délku jedné generace měřili přitom různě. Konstatují, že společenství Drúzů tvoří stále jen několik stovek rodin, které se asi před tisíci lety připojily k novému náboženství.  Dále objevili, že se již v šestém století, tedy v době založení islámu, vytvořilo jádro rodin, z nichž v jedenáctém století povstali Drúzové.

 

© Ulrich W. Sahm
přeložila Ivana Kultová

www.wilberforce.cz

12.02.2015

David Knížek

David Knížek