04. 03.
2023

IWW se připojuje k veřejné výzvě garantů Sítě k ochraně demokracie:

Odmítáme účast ruských sportovců na Olympijských hrách v Paříži

Už rok trvá válka na Ukrajině, kterou Rusko porušuje základní normy mezinárodního práva. Zpochybňuje tím samu existenci jiného státu zastoupeného na Olympijských hrách. Ostře odmítáme účast ruských sportovců a sportovkyň na Letních olympijských hrách 2024 v Paříži. Vyjadřujeme podporu krokům, které k tomuto cíli přispívají na úrovni české diplomacie. Zároveň souhlasíme s aktuálně platnými sankcemi vůči Rusku, které Mezinárodní olympijský výbor přijal v loňském roce a které nadále podporují Národní sportovní agentura a Český olympijský výbor. Vyloučení ruských sportovců a sportovkyň je jedním z dílků mozaiky opatření na obranu mezinárodního uspořádání založeného na mírové spolupráci států a vládě práva. Bez něj není možné naplňovat demokratické principy a ochranu lidských práv, které má Česká republika zakotvené v Ústavě.

Ruská federace svým pokusem o anexi ukrajinského území a nevyprovokovanou a neodůvodněnou útočnou válkou proti tomuto svrchovanému státu porušuje kogentní normy mezinárodního práva. Pošlapává zásady mírové spolupráce mezi státy zakotvené v Chartě OSN a zpochybňuje architekturu poválečného uspořádání Evropy. Kroky Ruska opakovaně a tvrdě odsoudilo také Valné shromáždění OSN. Vzhledem k povaze mezinárodního práva a absenci centralizovaných mechanismů pro jeho vymáhání je nezbytné, aby na jeho porušení členské státy OSN důsledně reagovaly všemi dostupnými právními prostředky. Jedině tak lze na mezinárodní úrovni zajistit vládu práva. Zvláště za situace, kdy k jeho porušení došlo ze strany stálého člena Rady bezpečnosti.

Vymezujeme se proto proti účasti sportovců a sportovkyň státu, který se zpronevěřil základním normám mezinárodního práva, na Olympijských hrách. Olympijští sportovci jsou nevyhnutelně vnímáni jako reprezentanti svých států. Sportovní úspěch má potenciál prosazovat politické cíle, posilovat legitimitu státu i národní prestiž na světové scéně. To platí nejen v případě, kdy sportovci a sportovkyně závodí pod vlajkou svého státu, ale také, když se sportovního klání účastní ve formálně neutrálních barvách. Proto zásadně nesouhlasíme s návrhem Mezinárodního olympijského výboru, který prozkoumává cesty, jak umožnit návrat ruských sportovců a sportovkyň do soutěží.

Podepsaní garanti a garantky Sítě k ochraně demokracie:

Mgr. Magda Vašáryová, Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c., Ing. Zbyněk Frolík, Mgr. Rut Kolínská, Mgr. Daniel Kroupa, Ph. D., Ing. Mgr. Oldřich Kužílek, Mons. Mgr. Václav Malý, Ing. Edvard Outrata, Lída Rakušanová, JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.

Pavel Mareš

Pavel Mareš