25. 06.
2020

Mým snem je, aby tato krátká videa mnohým pomohla nově objevit Bibli. Na takový krátký film je možné podívat se na domácí skupince nebo na biblické hodině, společně si pak otevřít Bibli a o čteném a shlédnutém oddíle si povídat. Nezlobím se na nikoho, kdo to vidí jinak. Jde prostě o impulz k přemýšlení o biblických myšlenkách. Důležité je, abychom začali mezi sebou a hlavně s naším Stvořitelem o tom kterém slově hovořit. 
 
Johannes Gerloff
 
Tento projekt je nesen dobrovolnými dary. Budeme vděčni za každý příspěvek, zejména pak za pravidelnou podporu formou trvalého příkazu k úhradě.
 
Bankovní spojení: Institut Williama Wilberforce, Komerční banka, a.s.,
č. ú. 107-4420430267/0100, IBAN: CZ2501000001074420430267, variabilní symbol 111.
Dary jsou odečitatelné od základu daně z příjmů pro fyzické i právnické osoby.
 
Pavel Mareš

Pavel Mareš