07. 12.
2016

Vážení přátelé,

na přednáškách se nás lidé často ptají, proč jsou média v informování o Izraeli tak jednostranná. Po dvou desetiletích profesionální novinářské práce víme, že média se ve svobodném tržním prostředí řídí zákonem nabídky a poptávky. Poptávka tak nakonec určuje, co se v médiích objeví. Jako posluchači a diváci prostě dostanete to, co si zaplatíte.

Rozhodli jsme se, že si nechceme jen stěžovat, ale také něco pozitivního udělat. Nyní vám nabízíme zcela konkrétní možnost podílet se na tom, aby v Česku vznikl televizní program věnovaný Izraeli.

Už více než rok se na německé stanici Bibel-TV vysílá televizní magazín Fokus Jerusalem. Jeho produkci zajišťuje Jürgen Thomas Müller, který 10 let pracoval s Ludwigem Schneiderem a jeho NAI. Nyní spolupracuje s Johannesem Gerloffem, který byl dvě desetiletí činný jako korespondent německého mediálního svazu KEP v Izraeli a nyní pracuje jako nezávislý novinář a teolog.

Fokus Jerusalem se již osvědčil a etabloval na německém trhu. Celá práce je financována z darů drobných dárců. Nyní máme možnost získat pro ČR zdarma kompletní obsah, takže pro zahájení českého vysílání je potřeba pouze financovat dabing originálního programu, při kterém by již známým hlasem Johannese Gerloffa v češtině byl Mojmír Kallus.

Magazín Fokus Jerusalem se skládá ze tří částí: 1. zpravodajská část s týdenními aktuálními zprávami, 2. magazín s příspěvky, které přibližují současný život v Izraeli, 3. biblické impulsy Johannese Gerloffa, v nichž v uplynulém roce každý týden vykládal biblický příběh Abrahamův, který představuje základ biblické teologie Izraele. Rozumíte-li německy, můžete si tento program v němčině poslechnout na internetu na adrese: www.fokus-jerusalem.tv .

Náš záměr je zahájit produkci jednotlivých biblických impulsů, které budou volně k dispozici na youtube a které byste mohli poslouchat nejen jako jednotlivci, ale zcela jednoduše je pomocí dataprojektoru využívat také ve svých sborech a modlitebních skupinách jako kvalitní vyučování a námět k rozhovoru.

V případě, že se projekt rozvine, můžeme začít přebírat i pravidelné týdenní zpravodajství. To však vyžaduje nejprve vybudování finanční báze a celého produkčního týmu, což v tuto chvíli ještě není realistické.

Vzhledem k profesionální kvalitě můžeme jednotlivé příspěvky z magazínu Fokus Jerusalem nabízet také místním i celoplošným televizním stanicím. Teoreticky bychom tak pro ně mohli každý měsíc produkovat pořad o Izraeli.

Jediné, co je k realizaci této vize potřeba, jsou finance. Dabing a produkce jednoho biblického impulsu stojí 4000 Kč, jednoho příspěvku z magazínu pak 6000 Kč. Předpokládáme-li pro začátek týdenní produkci biblických impulsů, je třeba získat každý měsíc 20 000 Kč. Jestliže se najde například sto drobných dárců, kteří se zaváží pravidelně přispívat částkou 200 Kč měsíčně, jsme schopni dlouhodobě dodávat na český mediální trh biblický televizní pořad vysoké technické i obsahové kvality.

Výhodou tohoto modelu je také to, že posluchači mají možnost přímého kontaktu. Mohou zasílat Johannesi Gerloffovi otázky, na které bude v dalších pořadech reagovat. Vznikne tak divácká komunita, která může mít vliv na obsah vysílání a dozvědět se to, co je opravdu zajímá.

Vážení přátelé, jsme rádi, že naše nabídka vzbudila velký zájem, a oznamujeme, že k dnešnímu dni 24. 1. 2017 se sešlo víc než požadovaných 20 tisíc korun, proto ve víře s tímto dlouhodobým projektem začínáme. Již máme domluvené technické záležitosti, během února nahrajeme první zkušební programy a od března chystáme pravidelnou produkci.

Nadále však bude třeba soustavné podpory, proto uvítáme pravidelné příspěvky na tento účel. Pokud se právnická osoba (sbor nebo firma) rozhodnou sponzorovat celý programový díl, budou také uvedeni v titulcích.

Bankovní spojení: Institut Williama Wilberforce, Komerční banka, a.s., č. ú. 107-4420430267/0100, IBAN: CZ2501000001074420430267, variabilní symbol 111. Dary jsou odečitatelné od základu daně z příjmů pro fyzické i právnické osoby.

S přáním požehnání,
Johannes Gerloff
Mojmír Kallus
 

Mojmír Kallus

Mojmír Kallus