25. 05.
2016

Výchova politiků v Čechách

Vzdělávací program „Výchova politiků v Čechách“ je společná iniciativa Institutu Williama Wilberforce (IWW) a Evangelikálního teologického semináře (ETS) určená mladým křesťanům, studentům a absolventům vysokých nebo vyšších odborných škol, kteří cítí povolání pro práci ve veřejném sektoru. Chce jim napomoci k duchovnímu a profesnímu rozvoji, aby mohli svou kariéru zahájit jako kompetentní lidé s pevným charakterem a schopností inspirovat změny ve společnosti. 
Program je kombinací náročného akademického studia s praktickou zkušeností při stážích u křesťanských politiků, soudců, novinářů, úředníků, aktivistů apod. Absolventi získají praktické zkušenosti ve zvoleném oboru a současně se budou rozvíjet intelektuálně i ve své osobní víře.
Program je inspirován anglickým Christian Leadership Programme, který již přes 20 let úspěšně realizuje ve Velké Británii křesťanská organizace CARE. Politicky je neutrální, nepreferuje žádnou politickou stranu.

Struktura kursu
Vzdělávací program „Výchova politiků v Čechách“ je roční dálkový kurs založený na e-learningu se společnými dvoudenními intenzivními setkáními. Seznam předmětů a přednášejících:

1. teologické základy pro veřejnou práci: Pavel Hošek
2. etika ve veřejném prostoru: René Drápala
3. psychologie: Pavla Cimlerová
4. politologie: Roman Joch
5. mediální komunikace: Martin Frýdl

Výstupem studia je závěrečná písemná práce z oboru, v němž chce uchazeč působit, nebo konkrétní projekt, který obhájí na veřejném fóru.

Souběžně se studiem IWW zorganizuje stáž v oboru, o nějž má uchazeč zájem. Využíváme přitom kontaktů v parlamentu, exekutivě, soudnictví, médiích, politických stranách a neziskových organizacích. Uchazeč může sám navrhnout konkrétní umístění, nebo mu s výběrem poradíme.

V průběhu stáže získají uchazeči zkušenosti v oblasti styku s veřejností, marketingu, práce s médii, psaní projevů, výzkumu, administrativní práce, vedení kampaní a lobbingu. Tato zkušenost kombinovaná s pevným zakotvením v křesťanských hodnotách a posílením osobní víry je ideálním startovacím bodem pro úspěšnou profesní kariéru ve službě evangeliu.

Termín přihlášek do školního roku 2017/2018 bude vyhlášen na jaře 2017.
 

Mojmír Kallus

Mojmír Kallus