15. 10.
2014

Evangelikální fórum

Česká evangelikální aliance a Evangelikální teologický seminář ve spolupráci s dalšími partnery pořádají ve dnech 4. a 5. 11. 2015 další ročník evangelikálního fóra. Chce být místem setkávání, kde křesťané budou nacházet inspiraci ke službě a cesty k lepší komunikaci evangelia a křesťanských hodnot v české společnosti. Formou přednášek, setkání v networcích, panelových diskusí, seminářů a konzultací chce otvírat závažné otázky, nabídnout prostor k rozhovoru a umožnit sdílení zdrojů. K hodnotám fóra patří důraz na spolupráci, rozhovor, akademickou kvalitu a kontextualizaci.


Institut Williama Wilberforce je garantem networku „Politika a společnost“
Je určen křesťanům, kteří se chtějí v politice angažovat nebo již jsou politicky či jinak veřejně aktivní a dále všem, koho zajímají socio-politická témata.

Letošní network naváže na loňskou diskusi a bude ji dále rozvíjet. Připravili jsme následující témata:

1. Diskuse o islámu. Budou předneseny dva příspěvky, o nichž pak povedeme diskusi.
Témata: 1. Vztah k muslimům, misie a xenofobie. 2. Umírněný islám a jeho možnosti.
Referenti: Dan Drápal, Lukáš Lhoťan

2. Aktuální otázky sociálně-právní ochrany dětí v ČR. První poznatky z praxe rodinných konferencí.
Host: Kateřina Šlesingerová, vedoucí odboru ochrany práv dětí MPSV.

3. Setkání s aktivním křesťanem, sdílení zkušeností o práci v české justici.
Host: JUDr. Luboš Dörfl, předseda Krajského soudu Ústí nad Labem.

4. Informace o připravovaném programu vzdělávání mladých křesťanů pro veřejnou práci podle britského modelu CARE.

Network bude moderovat ředitel Institutu Williama Wilberforce Mojmír Kallus.

Místo konání
Evangelikální fórum se bude konat v prostorách sboru Církve bratrské Praha 1, Soukenická 15.
Další informace: www.evangelikalniforum.cz

Mojmír Kallus

Mojmír Kallus