10. 03.
2015

Mezinárodní den žen a Bible

Zatímco v Anglii Jane Austinové ještě v osmnáctém století dcery nemohou zdědit majetek po otci, Bible ženám už čtyři tisíce let před tím toto právo uznává. Hospodin rozhoduje skrze Mojžíše ve prospěch Selofchadových dcer v případě dědičného podílu. Těchto pět sester, které se nebály přihlásit o své právo je uvedeno v Bibli jmenovitě dvakrát: Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirsa.  Bůh výslovně označuje jejich požadavek za oprávněný. (4. Mj 27,1-8 a Jozue 17,3-4)

V Bibli se vyskytují ženy prorokyně, nejznámější z nich Debora, a dvě z biblických knih jsou pojmenovány podle jejich hlavních hrdinek: Ester a Rut. Ideální žena-manželka, která je popsaná v knize Přísloví (31 kapitola) a kterou si Židé každý sváteční páteční večer staví před oči, rozhodně není uťápnutá hospodyňka u plotny. Je to žena statečná, jejíž chvála začíná o její hodnotě. Její hodnota je mnohem větší než hodnota drahých perel, vlastně se vůbec nedá vyčíslit.

Jako je celý příběh Bible postaven na vtazích i biblický ideál ženy je o vztahu k manželovi, dětem, domácnosti, k zaměstnancům i k potřebným. Biblická žena statečná je spolehlivá, pracovitá, tvůrčí a plná iniciativy. Je optimistická a nebojácná. Nebojí se o své blízké, nebojí se o svůj majetek a ani budoucnosti. Nebojí se dát se do podnikání. Je pozorná, moudrá a milostivá. Přitom všem dbá na svůj zevnějšek, ovšem její vnitřní krása převažuje. Ta souvisí s její vírou a bázní boží. Její manžel má úspěch a je uznáván, protože za ním stojí právě taková žena.

Kdybychom tedy chtěli slavit svátek žen v souladu s Písmem, i ten by mohl být o právech a oprávněných požadavcích žen, o něž se ženy mohou a mají přihlásit. Rozhodně by ale nebyl na truc mužům, nýbrž ve vzájemném ocenění a úctě.© Krista Gerloffová

7. 3. 2015

David Knížek

David Knížek