13. 11.
2014

Otevřený dopis ombudsmance Anně Šabatové

 

Anna Šabatová

veřejná ochránkyně práv

Údolní 39

602 00 Brno podatelna@ochrance.cz

 

 

V Praze, Brně a Ostravě, 13. listopadu l.P. 2014

 

Vážená paní ombudsmanko,

se zájmem jsme zaregistrovali, že hodláte prosadit kampaň proti používání tělesných trestů dětí. Rádi bychom Vám položili v této souvislosti několik otázek:

1. Nedomníváte se, že snahou o vymýcení jakéhokoli fyzického trestu, tedy i toho spravedlivého, usilujete o to, aby byla dětem upřena dobrá výchova? Co soudíte o biblické moudrosti: „Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna, kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas.“? (Přísloví 12,34)

2. Nedomníváte se, že dítě daleko více než spravedlivým fyzickým trestem trpí např. rozvodem svých rodičů? Pokud souhlasíte, že toto dětské utrpení je zároveň četnější než oprávněně pranýřované týrání dětí i podstatně bolestnější a dlouhodobější (včetně následků) než spravedlivý přiměřený fyzický trest, co hodlá Váš úřad učinit v otázce rozvodů?

3. Jak se Váš úřad hodlá zasadit o lidské právo na život, které je v naší zemi upíráno více než 20 000 nenarozených dětí ročně? Kolik prostředků hodlá Váš úřad vynaložit na obranu základního lidského práva, práva na život, těchto zcela bezbranných dětí? Dobrým začátkem by mohlo být převzetí záštity nad Dnem nenarozených dětí, kterým byl z iniciativy řady nestátních neziskových organizací již před třinácti lety prohlášen každoroční 25. březen. Co o tom soudíte?

 

 

 

Vážená paní ombudsmanko, těšíme se na Vaše odpovědi a věříme, že nejsme sami.

Z toho důvodu bychom Vás rádi vyzvali, aby Vaše reakce byla veřejná, stejně jako je veřejný tento dopis. Formu zveřejnění samozřejmě ponecháváme plně na Vás, jistě pro Vás nebude obtížné zajistit Vašim názorům náležitou publicitu. My můžeme pouze přislíbit, že Vaše odpovědi umístíme na webové stránce www.wilberforce.cz, tedy na stejném místě, kde je na internetu publikován tento otevřený dopis.

 

S pozdravem

 

Za Institut Williama Wilberforce Pavel Černý, předseda,

Za Konzervativní klub David Floryk,

Za Konzervativní stranu Josef Bílek, předseda,

Za Občanský institut Roman Joch,

Za Vox Occidentis, vydavatele Konzervativních listů, Jan Kubalčík

 

 

Kontakt: Konzervativní klub, o.s., Lidická 52, 70300 Ostrava

mobil: 608 874 968

e-mail: jan.kubalcik@email.cz

Na vědomí: sdělovací prostředky, veřejnost

David Knížek

David Knížek