15. 05.
2021


Celý svět v těchto dnech s napětím a znepokojením sleduje situaci v Izraeli a pochopitelně má obavy z rostoucího počtu civilních obětí. Zatím posledními známými obětmi byli 12. 5. dopoledne 40 letá maminka se sedmiletou dcerou, které v Izraeli ve městě Lod, nedaleko mezinárodního letiště, v jejich autě zasáhla raketa vypálená palestinskými islámskými teroristy. Obě patřily k arabské komunitě.

Jako Aliance pro Izrael – API, vyjadřujeme lítost nad každým ztraceným životem a děkujeme představitelům ČR za jejich vyjádření podpory Izraeli i výzvy k ukončení teroristického násilí.
 
V reakci např. na prohlášení představitelů OSN vyzývající k oboustrannému ukončení násilí, bychom chtěli upřesnit, že na aktuální dění je důsledkem systematicky organizovaných násilností na Chrámové hoře v Jeruzalémě ze strany Hamásu (jenž je na seznamu teroristických organizací) a zároveň ostřelování civilních obyvatel v Izraeli ze strany palestinských teroristů z Hamásu a Islámského džihádu. Izrael pochopitelně, tak jako každý jiný stát, musel na útoky na své obyvatele reagovat a podnikl odvetné kroky vůči cílům Hamásu v Pásmu Gazy. Jakkoli je nám líto, že přitom došlo i ke ztrátě na životech, je to žel důsledkem útoků ze strany palestinských teroristických organizací, naneštěstí financovaných i z prostředků Evropské unie.

Ohrožování civilních obyvatel Izraele (včetně těch arabské národnosti, kteří patří také mezi oběti) je přirozeně nepřijatelné a Izrael musí své obyvatele bránit i za použití vojenské síly. V tomto smyslu žádosti k okamžitému zastavení palby, musí být směřovány zejména k palestinským organizacím, jež celou situaci způsobily a eskalují.

V žádném případě se nejedná o situaci, kdy by obě strany byly ve stejném postavení - je zásadní rozlišovat ty, kteří útočí s cílem způsobit co nejvíce obětí a ztrát a ty, kteří se brání, s cílem ochránit své obyvatele, přičemž Izrael se zároveň usilovně snaží i mezi obyvateli Gazy případné oběti minimalizovat. Veškeré aktuální izraelské obranné činnosti jsou obdobné těm, které musely či musí činit i ostatní země čelící teroristickým útokům.

Samozřejmě je nám líto každého zmařeného života na obou stranách, ovšem zatímco palestinští teroristé se snaží zabít či zranit co nejvíce izraelských obyvatel, je Izrael nucen své obyvatele bránit a snaží se, aby mezi obyvateli Gazy byly ztráty co nejmenší - to je zásadní rozdíl. Smutné na celé věci je, že útoky palestinských teroristů jsou možné i díky finanční podpoře EU.

Jako API doufáme, že dojde brzy k zastavení teroristických útoků i arabských násilností v Jeruzalémě i na dalších místech v Izraeli a obyvatelé Izraele i Pásma Gazy se budou moci co nejdříve vrátit ke svým běžným životům. Zároveň chceme požádat představitele ČR, aby se na pozadí současných událostí zasadili o ukončení financování palestinských organizací, které prostředky z EU užívají k financování terorismu, včetně právě raket právě vypalovaných vůči obyvatelům Izraele (židovským i arabským). Spolu s tím, aby požadovali prošetření orgány EU, jak je možné, že palestinští teroristé disponují takovým množstvím raket a jak byly financovány.

Odsuzujeme záměrnou provokaci ze strany palestinského vedení, které se nejenže nepřipojilo k bezprecedentním mírovým iniciativám řady arabských států, ale naopak tento nadějný proces torpéduje výzvami k násilí. Tím dává najevo, že nemá zájem na dosažení míru. Vyzýváme vládu ČR i Parlament ČR, aby svým postojem daly jednoznačně najevo, že taková politika násilí nesmí být Evropskou unií tolerována, natož odměňována.

Za Alianci pro Izrael (API) dne 12. května 2021
RNDr. Mojmír Kallus, JUDr. Tomáš Kraus, JUDr. Michal Pacovský, Denis Doksanský

tel.: 777 253 337, e-mail: denis.doksansky@sion.cz korespondenční adresa: Na Kotli 1201, 500 09 Hradec Králové

Aliance pro Izrael (API) je volné seskupení institucí i osobností, které spolupracují a koordinují své aktivity směřující k podpoře dobrých vztahů mezi Českou republikou a Státem Izrael a odmítání antisemitismu v jakékoli podobě. Zakládajícími členy API jsou: Institut Williama Wilberforce, Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ), B´nai B´rith Renaissance Praha, Centrum Sion, Keren Kajemet Leisrael (KKL) - Židovský národní fond a Dny pro Izrael. 
Pavel Mareš

Pavel Mareš