08. 11.
2020

Milí přátelé,
kdopak z vás ještě ví, co jsme „slavívali“ 7. listopadu? Ano, starší z nás si vzpomenou na VŘSR… Mladší ať si najdou na internetu, co to je :-) Zatímco u nás díky Bohu tento „svátek“ už odešel do historie, v Bělorusku je stále státním svátkem a dnem pracovního volna. A kromě toho – jako i kdysi u nás – se zahájení či ukončení mnoha projektů směřuje právě „na počest 7. listopadu“. A tak v sobotu, kromě slavnostního kladení věnců k sochám Lenina, došlo i ke dvěma významným událostem.
Byl zahájen provoz na 3. linii metra v Minsku. Dvoumilionový Minsk měl dosud jen dvě linie metra. Nyní byly uvedeny do provozu první čtyři stanice třetí linie. To by samo o sobě bylo dobrou a pozitivní zprávou, kdyby to nebylo poznamenáno typickými nešvary, jako je spousta nedodělků (nejezdící schody, nefunkční automatické dveře apod.). Ale úkol splnili – metro předali na počest výročí.
Druhá událost je kontroverznější. Lukašenko slavnostně uvedl do provozu 1. blok jaderné elektrárny Astravec. Ještě nedávno říkal, že k tomu dojde po novém roce… Prohlásil, že Bělorusko se nyní stalo jaderným státem. Proti této JE dlouhodobě protestují Litevci (je 50 km od hranic) i ekologové, obyvatelé i opoziční politici. JE je čistě politickým projektem, který podporuje Moskva. Bělorusko ji vůbec nepotřebuje. Jakmile elektrárna začne naplno vyrábět elektřinu, vznikne její přebytek, přičemž Litva a také Ukrajina na protest přestaly energii z Běloruska odebírat. Problémem je i to, že je elektrárna spouštěna v politicky nestabilní době, kdy řada vysokých specialistů opustila zemi. V elektrárně neproběhly nutné testy a provoz byl zahájen bez řádného dozoru. Stavba JE velice zvýšila mezinárodní běloruský dluh. Provozována bude na ruské palivo, které se bude kupovat za takovou cenu, že ve výsledku se na provozu prodělá. Bělorusko je zemí, která nejvíce utrpěla černobylskou havárií. Její následky jsou v zemi dodnes patrné a Bělorusové se logicky bojí.
V sobotu vyšli do ulic zdravotníci a ženy s květinami. Ani jedné z těchto skupin ale nebylo umožněno se shromáždit. Téměř ihned se začátkem akcí začalo zadržování účastníků. Celkem bylo v sobotu zadrženo 57 lékařů a jiných zdravotníků a minimálně 11 účastnic ženské akce. Kromě toho bylo zadrženo několik dalších muzikantů.
Nedávno jsem vám posílala odkaz na nahrávku hymnu „Všemocný Bože“. Dnes posílám odkaz na druhý kultovní národní hymnus – „Pahonia“ – v provedení, při němž jde mráz po zádech:
Co přinese neděle?
 
Pavel Mareš

Pavel Mareš