28. 11.
2014

 

Dějiny se opakují. V důkladně opevněné izraelské vesnici Netiv ha-Asara, kde je též izraelský vojenský tábor těsně přiléhající k plotu oddělujícímu Pásmo Gazy, odkryli archeologové dva tisíce pět set let starou, pravděpodobně perskou pevnost. Sloužila jako bašta proti oddílům Alexandra Velikého.

 

Ve výkopu náhodně objeveném při stavebních pracích se nalezly i hroty šípů a kopí z bronzu a železa. V jednom skladovacím prostoru došlo k objevu kamenných pecí a též amfor na víno a olivový olej. Pevná budova věže odkrytá uprostřed staré osady je dokladem, že se zde jednalo o dávné obranné sídliště.

 

Dnešní ves Netiv ha-Asara leží ve vzdálenosti deseti kilometrů od města Gazy a stejně daleko od izraelského města Aškelonu; byla tedy jednou z řady pevností podél středomořského pobřeží. Podle sdělení pracovnice Památkového úřadu dr. Jael Abadiové-Riceové, která odpovídá za tyto vykopávky, došlo k násilnému zničení perské pevnosti ve čtvrtém století před Kristem, když ji dobyl Alexandr Veliký. Nového osídlení a přestavby se osada dočkala teprve o tisíc let později - v byzantské době.

 

Před dvěma tisíci pěti sty lety spolu na tomto území bojovali Peršané s Řeky - dnes zase Arabové (Palestinci) s Izraelci. Změnily se jenom zbraně...

 © Ulrich W. Sahm
přeložila Ivana Kultová

David Knížek

David Knížek