12. 01.
2024


S těžkým srdcem jsme přijali zprávu o dalších devíti padlých vojácích. Mladý muž z našeho sboru byl zázrakem ušetřen, když u vchodu do tunelu Hamásu vybuchla mina, která zabila dva jeho kamarády a další zranila. I vojáci, kteří nebyli fyzicky zraněni, si nesou v duši bolavé jizvy způsobené válkou. Hamás sice ztratil v pásmu Gazy převahu, ale spolu s Islámským džihádem a dalšími teroristy stále způsobuje velké utrpení. Stále existují dva prapory Hamásu – celkem bylo v pásmu nejméně 50 000 bojovníků – a stále se odpalují rakety, ačkoli mnoho raket, odpalovacích ramp a zbrojních továren izraelská armáda zničila.
 
Moc děkuji Bohu, že se 121 unesených dostalo ven. Ale v zajetí jich stále 132–136 (údaje se různí, protože se o některých pohřešovaných usuzuje, že jsou v zajetí) zůstává a trpí, jak si ani nedokážeme představit. Ze svědectví unesených vyplývá, že někteří z nich byli drženi v zajetí v rodinných domech a pod nemocnicemi a s postupem izraelské armády byli zavedeni do tunelů, kde částečně nebyl dostatek kyslíku. Všichni, včetně dětí, trpěli hladem, byli zavšivení a jejich zranění nebyla řádně ošetřena. Malá Emily byla radostným a hlasitým děvčátkem, po návratu ale jen šeptala, protože ji terorista stále okřikoval, aby mlčela. Se svým tatínkem mluvila šeptem o tom, že byla po část doby v krabici. Některé z žen, které tam stále jsou, jsou zraněné sexuálním násilím. Osvobození Thajci vypovídali, že byli na začátku všichni biti, ale časem už pak „jen Židé“. Izraelští lékaři odhadují, že jsou všichni unesení na pokraji smrti. Utrpení jejich rodin si ani nedokážeme představit.
 
Když jsem kolem svátku Chanuka a Vánoc meditovala o světle, všimla jsem si zcela nově v Janově evangeliu verše: Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa. (Jan 1,9) Oslovilo mě, že pravé světlo osvěcuje každého člověka a dodalo mi to novou naději modlit se za všechny, a i nově za obyvatele Pásma Gazy.
 
Ještě nikdy jsme v Izraeli neprožili tak těžkou dobu. Ale slovo boží náš drží a věříme, že se naplní.
 
Proto se modlíme a proklamujeme Izajáše 61:
 
Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto Hospodinovy přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je „Stromy spravedlnosti“ a „Sadba Hospodinova“ k jeho oslavě.
 
Poslední Modlitby za Izrael s Karlem Sedláčkem a pastorem Bubikem můžete shlédnout tady: https://www.youtube.com/live/lzGXTVDzAuU?si=AyeC117wLMJW41LZ
 
S vděčností i smutkem
 
Krista Gerloffová
Pavel Mareš

Pavel Mareš